Tag: đại hội đồng cổ đông bất thường VPF

'Trận đấu' ở VPF lại... nóng!

TTO - 9 tháng sau khi tiến hành bầu lãnh đạo hiện nay của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), ngày 31-8 đã có 6 CLB gửi văn bản đề nghị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường VPF.