Tag: Đại học Vùng

Trường đại học Bách khoa chuyển thành Đại học Bách khoa: Có gì khác biệt?

TTO - Câu chuyện Trường đại học Bách khoa vừa được chuyển đổi thành Đại học Bách khoa đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Luật giáo dục đại học, "đại học" và "trường đại học" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.