Tag: Đại học Văn Lang tuyển sinh

Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh 6.885 chỉ tiêu năm 2020

Theo Đề án tuyển sinh chính thức vừa công bố, Trường ĐH Văn Lang sẽ tuyển sinh 6.885 chỉ tiêu cho 40 ngành đào tạo, với 5 phương thức tuyển sinh và nhiều thay đổi, cập nhật mới theo hướng có lợi cho thí sinh.