Tag: Đại học Quốc gia Hà Nội xếp số 1 Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học châu Á của THE Asia

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp số 1 Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học châu Á của THE Asia

Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt trong Bảng xếp hạng các trường Đại học khu vực châu Á năm 2020 do tạp chí THE Asia vừa công bố, với vị trí trong nhóm 201 – 250.