Tag: Đại biểu Cao Thị Xuân

Dân đốt rẫy gây cháy rừng phải vào tù, có cán bộ nào mất chức chưa?

TTO - “Lỗ hổng pháp luật sẽ được phát hiện và 'bịt' lại. Kinh phí thiếu sẽ được quan tâm cấp bù. Nhưng lỗ hổng về nhận thức, khoảng trống về trách nhiệm phải được quan tâm và có giải pháp đích đáng để 'lấp đầy'”, đại biểu Cao Thị Xuân nói.

Đại biểu Quốc hội đề nghị có danh hiệu 'Dũng sĩ diệt tham nhũng'

TTO - Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) đưa ra kiến nghị này khi thảo luận dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sáng nay 13-6.