Tag: Dae Selcer

Học ý nghĩa câu chuyện chứ sao học ngày, tháng?

TT - Tôi đã sống và làm việc ở TP.HCM được ba năm. Tôi yêu thích công việc giảng dạy của mình tại đây bởi cho tôi cơ hội tiếp xúc, học hỏi và lắng nghe nhiều câu chuyện từ bạn trẻ Việt.