Thứ 3, ngày 26 tháng 10 năm 2021

  • Lỡ mê món cá "không quần"

    Lỡ mê món cá "không quần"

    TTCT - Sản vật Hội An cái chi cũng nhỏ, trừ mấy “em” cá cu khá nặng tay. “Cá răng nghe tên vô duyên dễ sợ anh hỉ!” - cô bạn xứ Huế bình luận, bên quán ăn thòng chân ra biển Cửa Đại.