Tag: Đa số các loài động vật lưỡng cư có thể phát sáng trong bóng tối

Đa số các loài động vật lưỡng cư có thể phát sáng trong bóng tối

Khả năng phát quang sinh học cho phép các sinh vật phát ra ánh sáng sau khi hấp thụ năng lượng ánh sáng đầu tiên.