Đà Nẵng xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp

04/11/2013 00:01 GMT+7

Tin dịch vụ - Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân độc lập, thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh và hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoạt động theo nguyên tắc không lợi nhuận.

Đà Nẵng hiện có khoảng 12.550 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Các doanh nghiệp này có tổng vốn đăng kí gần 64.000 tỷ đồng, chiếm 56,2% tổng GDP của thành phố. Tuy nhiên, chỉ có 3,7% doanh nghiệp có vốn đăng kí hơn 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có vốn từ 1-10 tỷ chiếm 1/3 số lượng, với cơ cấu ngành nghề, hoạt động chủ yếu dịch vụ thương mại.

Trong khó khăn chung hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ngừng hoạt động. Chỉ tính riêng năm 2012, toàn thành phố có 286 doanh nghiệp giải thể, gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng nỗ lực xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo động lực cho các doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Theo dự thảo đề án, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân độc lập, thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh và hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoạt động theo nguyên tắc không lợi nhuận. Đối tượng được cấp bảo lãnh và hỗ trợ tín dụng gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, các hộ gia đình kinh doanh cá thể, các chủ trang trại, hộ nông dân, ngư dân thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi…

Quỹ chỉ hoạt động theo tiêu chí bù đắp chi phí và bảo toàn vốn, nhằm giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, phát triển kinh doanh sản xuất. Dự kiến, vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong năm 2014, quỹ sẽ tiếp tục huy động để có thể tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ vào năm 2015. Trong đó sẽ có 35 tỷ đồng từ vốn góp của các doanh nghiệp và 35 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng. Hiện UBND TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện cơ chế hoạt động, bộ máy quản lý của quỹ và trình HĐND thành phố xem xét vào tháng 12 tới.

B9x68cXu.jpg

Nguồn: UBND TP. Đà Nẵng
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận