Tag: Dạ Lữ Viện

Dạ Lữ Viện xưa: Người lang thang, không cửa không nhà đến ngủ hằng đêm

TTO - Những cái tên như Dạ Lữ Viện, khu Khăn Đen Suối Đờn, Mã Lạng, Bến Tắm Ngựa… sẽ luôn còn đó trong lòng người Sài Gòn. Quá khứ đi qua, nhưng những điều hay, lẽ phải liên quan đến thành phố này sẽ còn mãi.