Tag: Cứu trợ người nghèo

Đóng góp khẩn cấp cho người nghèo thông qua báo Tuổi Trẻ

TTO - Báo Tuổi Trẻ sẽ là một kênh tiếp nhận đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các đơn vị để có thể tham gia cùng với các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp hộ dân khó khăn.