Tag: Cứu sông rạch

Cứu sông rạch là cứu chúng ta!

TTO - TP.HCM được thiên nhiên ưu đãi khi ban tặng hai con sông chính: Sài Gòn và Đồng Nai cùng hệ thống kênh rạch phong phú. Phát triển đi đôi với bảo vệ món quà vô giá này là nhiệm vụ của thế hệ hôm nay và mai sau.