Tag: Cuộc thi Bình luận viên ngoại hạng

Sử dụng tiền thắng giải để đóng học phí

TT - Bạn đọc đoạt giải nhất vòng 34 cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” tuần qua là Lê Văn Ngọc - sinh viên lớp báo chí K32, khoa báo chí - truyền thông Đại học Khoa học Huế.

Sử dụng tiền thắng giải để đóng học phí

TT - Bạn đọc đoạt giải nhất vòng 34 cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” tuần qua là Lê Văn Ngọc - sinh viên lớp báo chí K32, khoa báo chí - truyền thông Đại học Khoa học Huế.