Tag: củng mạc mỏng

Tại sao mắt trẻ có màu xanh nước biển?

Mắt màu xanh có nhiều nguyên nhân, bẩm sinh có, mắc phải cũng có. Phổ biến nhất là củng mạc mỏng do chưa phát triển đầy đủ.