Tag: Cung cầu điện

Năm 2022, miền Bắc có thể thiếu điện giờ cao điểm

TTO - Dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc năm 2022 có thể đạt 23.927-24.721MW, tăng thêm 2.076-2.870MW so với năm 2020, khu vực miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.592-2.400MW trong một số giờ cao điểm.