Tag:

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại

VN đang nợ nước ngoài 835.000 tỉ đồng

VN đang nợ nước ngoài 835.000 tỉ đồng

TT - Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình nợ công của VN. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến ngày 31-12-2010, tổng số dư nợ công ở VN là 1.122 nghìn tỉ đồng, tương đương 56,7% GDP năm 2010. Dự kiến, tổng số nợ công sẽ ở mức khoảng 1.375 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 58,7% GDP năm 2011.