Tag: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Để tín hiệu vui về du lịch không 'vụt sáng, vụt tắt'

Hoạt động du lịch mở màn đầu năm bằng những tín hiệu rất tích cực: trong ba ngày nghỉ lễ, cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1-7

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ có cục trưởng và các phó cục trưởng, kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Cục Du lịch.