Tag: cửa khẩu Hoa Lư Trapeang Sre

Đi Thái Lan về trong ngày

Sáng 29-7, tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ thông xe trong khuôn khổ thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Việt Nam) và Trapeang Sre (Campuchia).