Tag: Cua Cà Mau ngoại truyện

Cua Cà Mau ngoại truyện - Kỳ 4: Giữ uy tín con cua ngon nhất nước

TTO - Ăn phải con cua Cà Mau dỏm, ốm nhom, dở ẹc, thực khách nổi quạu. Nhưng thiệt oan cho con cua và tánh cách hào sảng, ngay thẳng của người dân miệt cuối đất phương Nam.

Cua Cà Mau ngoại truyện - Kỳ 2: Nhờ đâu cua Cà Mau danh bất hư truyền?

TTO - Những người sành cua ở ngay Cà Mau có cách lý giải vì sao con cua ngon nhứt nước phải là miệt cuối đất này.