Tag: CSGT hóa trang

Cảnh sát giao thông mặc thường phục phát hiện, xử lý vi phạm ra sao?

Khi phát hiện vi phạm, CSGT hóa trang không trực tiếp xử lý mà thông báo cho CSGT công khai đang làm nhiệm vụ để xử lý.

Cảnh sát giao thông mặc thường phục sẽ thường xuyên di chuyển để ghi nhận vi phạm trên đường

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong thời gian tới sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục, thường xuyên di chuyển để ghi nhận vi phạm trên các tuyến đường không có hệ thống camera giám sát.