Tag: Cowboy Adventure

Trò chơi trên Android của Tinker Studio đánh cắp tài khoản Facebook

TTO - Hãng bảo mật ESET vừa phát hiện hai trò chơi trên Android có chứa trojan đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản Facebook của người dùng.