Tag: COVID-19 không ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi

COVID-19 không ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi

Đại dịch COVID-19 đã kéo dài 2 năm và phụ nữ mang thai được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương trước virus SARS-CoV-2.