Tag: Contour

Ngân hàng Việt đầu tiên chính thức triển khai dịch vụ L/C dùng blockchain

MB chính thức là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam tham gia mạng lưới Contour và triển khai thương mại dịch vụ thư tín dụng (L/C) ứng dụng công nghệ blockchain cho khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.