Tag: contact center

Bình Dương khai trương hệ thống contact center 1022

Hệ thống tiếp nhận thông tin nóng bằng nhiều phương thức khác nhau như thoại cố định, di động, tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên Internet, Zalo, Viber, Facebook...