Tag: Cống vòm TP.HCM

Phục hồi hay làm mới hệ thống cống vòm TP.HCM?

TTCT - Di sản hệ thống thoát nước cống vòm khu vực trung tâm TP.HCM có tuổi thọ trên 150 năm và đã bị xuống cấp theo thời gian. Nên phục hồi để tiếp tục sử dụng hay phá bỏ hệ thống này để làm mới hoàn toàn?