Tag: Công ước quốc tế 1968

Cấp bằng lái xe quốc tế sử dụng tại 85 nước từ 1-10

TT - Giấy phép này là một quyển sổ gồm nhiều trang được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có thời hạn cấp không quá ba năm.

Cấp bằng lái xe quốc tế sử dụng ở 85 nước

TTO - Những công dân Việt Nam có giấy phép lái xe của quốc gia rồi thì được cấp bằng quốc tế chứ không phải học hay thi lại để cấp.