Công ty tư nhân được in logo lên bìa sách

14/08/2008 01:01 GMT+7

TT - Các công ty tư nhân thực hiện liên kết xuất bản sẽ được in logo lên các bìa sách theo một quy định bắt buộc tại Luật xuất bản sửa đổi mới vừa được Quốc hội thông qua.

Luật xuất bản sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1-1-2009, đã sửa điều 26 (thông tin ghi trên xuất bản phẩm) với những quy định cụ thể ở khoản 1 như sau: "Trên sách và tài liệu dưới dạng sách (sau đây gọi chung là sách) phải ghi các thông tin sau: a) Tên sách, tên tác giả, tên người chủ biên (nếu có), tên người dịch (nếu là sách dịch) hoặc tên người phiên âm (nếu là sách phiên âm từ chữ Nôm), tên người hiệu đính (nếu có); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản (nếu có)…". Đồng thời tại khoản 4 điều này có quy định: "Giám đốc nhà xuất bản quyết định vị trí ghi các thông tin trên xuất bản phẩm".

Điều 26 trong luật sửa đổi căn cứ trên các loại hình xuất bản phẩm để quy định những thông tin cần ghi - là điểm khác cơ bản so với điều 26 luật cũ: căn cứ trên các trang bìa sách để quy định thông tin cần ghi. Hiện nay, một số sách liên kết vẫn không in logo trên bìa 1 vì ràng buộc của điều luật cũ.

LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận