Tag: Công ty TLH

Đông Tăng Long - An Lộc: sản phẩm hiện hữu

Đông Tăng Long - An Lộc là một trong những phân khu đẹp tại khu đô thị Đông Tăng Long rộng gần 160 ha, có nhiều không gian dành cho mặt nước và cây xanh tại quận 9, TP.HCM.