Tag: Công ty Thu Trang

Công ty giải trí của diễn viên Thu Trang bị kiện đòi tiền tỉ

Công ty Bảo Trinh gửi đơn yêu cầu tòa án buộc Công ty Thu Trang thanh toán số tiền vốn và chia lợi nhuận liên quan đến dự án phim 'Dân chơi không sợ con rơi'.