Tag: Công ty taxi ComfortDelGro Savico

Sao không bật đồng hồ tính cước taxi ?

TT - Chúng tôi phải rời taxi trong đêm chỉ vì tài xế đưa ra một mức giá cao cho chuyến đi và không chịu bật đồng hồ tính cước mặc dù chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu.