Tag: Công ty Procter & Gamble (P&G)

Procter & Gamble hành động nhằm thúc đẩy Bình đẳng và Hòa nhập

Ngày 10-5-2022, công ty Procter & Gamble (P&G) đã đưa ra những tuyên bố mới nhằm thúc đẩy Bình đẳng và Hòa nhập tại hội nghị cấp cao #WeSeeEqual thường niên lần thứ tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi (AMA).