Tag: công ty luật uy tín

Công ty luật Global Vietnam Lawyers (GV LAWYERS)

Công ty luật GV LAWYERS được thành lập từ những thành viên quản lý tại công ty Luật Phước & Partners (P&P), sau khi công ty Luật Phước & Partners (P&P) giải thể vào tháng 8-2019.