Tag: Công ty EPS

EPS sẵn sàng nguồn lực cho cao điểm sửa chữa lớn năm 2023

EPS quyết tâm hoàn thành khối lượng sửa chữa lớn năm 2023, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, vượt tiến độ kế hoạch, sớm đưa các tổ máy trở lại vận hành phát điện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện của EVNGENCO3.

EVNGENCO3: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng làm chủ và hội nhập

Đó là chủ đề tham luận được ông Lê Văn Danh - tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) - phát biểu trong Ngày hội đổi mới sáng tạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

EPS ứng dụng thành công công nghệ Drone Inspection

Lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện than công suất lớn có chiều cao trung bình khoảng 60 mét và tổng dung tích không gian bên trong khoảng 40.000m3, được tính toán thiết kế và chế tạo tối ưu với các loại than đầu vào.