Tag: Công ty du lịch Windhorse

​Quái thú “đầu dê mình bò” ở Himalaya

TTXuân - Takin - loài thú nửa dê nửa bò trên triền Himalaya - được chọn làm “quốc thú” ...