Tag: Công ty CP Trầm hương sinh học

Công ty CP Trầm hương sinh học TTT và công nghệ vi sinh cấy tạo trầm

Hành trình tìm chỗ đứng và khẳng định thương hiệu Trầm hương Việt Nam mang tầm quốc tế của Công ty CP Trầm hương sinh học TTT đang gặt hái những ‘quả ngọt’ đầu tiên.