Tag: Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An

Đóng mới toa tàu rẻ hơn so với đi mua

TTO - Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết các toa tàu đóng mới nhẹ hơn so với các toa hiện đang sử dụng từ 3-5 tấn, chi phí đóng mới cũng rẻ hơn so với đi mua.