Tag: Công ty cổ phần dịch vụ Epay

Phí ô tô vào sân bay: Bao giờ thu tự động?

Tiến độ mới nhất của "ông lớn" quản lý, khai thác 22 sân bay đã phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà thầu để áp dụng phí ôtô vào sân bay tự động