Tag: Công ty AVM Vietnam

Gia tăng mua bán, sáp nhập dự án bất động sản

TT - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tiếp tục được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi động trong những tháng còn lại của năm nay. Nhận định này được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra tại diễn đàn M&A Việt Nam 2011, do báo Đầu Tư và Công ty AVM Vietnam tổ chức ngày 9-6.