Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

  • Điều tra hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

    Điều tra hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

    TT - Ngày 17-6, Cục trưởng Cục Cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã ký quyết định điều tra chính thức hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong cạnh tranh (theo điều 13 Luật cạnh tranh) đối với Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Ánh Dương (Ánh Dương), trên cơ sở đơn kiện của Công ty thương mại và du lịch ABTours gửi đến cơ quan này vào cuối tháng 4-2014 và kết quả điều tra sơ bộ được thực hiện từ đầu tháng 5.