Tag: công trình trong nước

Thiết bị VN khó chen vào công trình trong nước

TT - Nhiều doanh nghiệp cho biết cơ hội cho máy móc, thiết bị “made in VN” chen vào dự án trong nước vẫn rất khó khăn.