Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

  • Chuyện cũ ở một lăng mộ đá

    Chuyện cũ ở một lăng mộ đá

    TTCT - Ở ngay giữa Hà Nội, danh hiệu di tích quốc gia được công nhận 50 năm trước cùng vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật kiến trúc đá cũng không cứu nổi khu lăng mộ đá của vị phó vương họ Hoàng - Hoàng Cao Khải, người mà công - tội đến nay vẫn còn nhiều tranh luận.