Tag: Công sản bị bỏ hoang

Nhà công sản bị bỏ hoang trở thành nơi nuôi bò, của công ai xót?

TTO - Sau khi sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), nhiều nhà công sản bị bỏ hoang và trở thành nơi chăn nuôi bò, heo, gà, vịt của người dân khiến bạn đọc xót xa về sự lãng phí tài sản công.