Tag: công nhận văn bằng

Công nhận văn bằng do nước ngoài cấp qua thủ tục trực tuyến

Từ ngày 2-11, người đề nghị công nhận văn bằng do nước ngoài cấp có thể tải hồ sơ và các minh chứng lên cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng, rút ngắn thời gian nhận kết quả.

1.774 hồ sơ văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp chưa được công nhận tại Việt Nam

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin về vấn đề quản lý, công nhận văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp.

Công nhận văn bằng do nước ngoài cấp: Cần minh chứng học thật, thi thật

Cần có yêu cầu minh chứng hình thức đào tạo để đảm bảo người có tên trên văn bằng học thật, thi thật.

Công nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ do nước ngoài cấp sẽ 'mở' hơn?

Theo dự thảo thông tư công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện công nhận văn bằng bao gồm bằng thạc sĩ, tiến sĩ do đại học nước ngoài cấp "mở" hơn so với trước đây.