Tag: Công nghệ ngành Tài nguyên - Môi trường

Ngày Hội việc làm và Triển lãm Khoa học Công nghệ ngành Tài nguyên - Môi trường

Ngày 8-10-2022 đã diễn ra Ngày Hội việc làm và Triển lãm Khoa học Công nghệ ngành Tài nguyên - Môi trường Lần thứ I năm 2022 cùng Lễ tốt nghiệp thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ Sư đợt 2 năm học 2021-2022 tại trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM.