Tag: Cổng mây

Chicago nghĩa là gì?

TTO - Tên gọi "Chicago" bắt nguồn từ một bản dịch tiếng Pháp của từ "shikaakwa" trong ngôn ngữ Miami-Illinois của người da đỏ có nghĩa là "hành dại".. Còn với tôi thì nó lại bao gồm nhiều điểm đến cần khám phá khi chơi sắp chữ với thành phố này.