Thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021

  • Công lý còn dài

    Công lý còn dài

    TTCT - Cuối cùng thì Tòa trọng tài thường trực (PCA) đã gián tiếp phủ quyết mọi yêu sách chủ quyền và “đường lưỡi bò” tự ấn định của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết đó cho thấy công lý không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh, dù để công lý từ tuyên bố tới được thực thi sẽ còn là cả một chặng đường dài.