Tag: công dân thành phố

Cuộc thi giới thiệu hình ảnh đẹp của 'công dân thành phố'

TTO - Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 15-8-2022 nhằm tìm kiếm các ý tưởng góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người TP.HCM.

Xây dựng hình ảnh công dân TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

TTO - TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hóa và chuẩn mực của công dân mang đặc trưng nếp sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình.