Tag: Công bố kết quả kinh doanh 9 tháng

9 tháng, lợi nhuận Nam A Bank tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm

Nam A Bank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022, trong đó ghi nhận lợi nhuận tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm.

HDBank hoàn thành 106% kế hoạch quý 3 và 82% kế hoạch cả năm

HDBank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỉ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Tỉ lệ an toàn vốn đạt 15,3%, cao gần gấp hai lần so với yêu cầu tối thiểu 8%.