Tag: con gái ông Thaksin

Con gái ông Thaksin trở thành chủ tịch Pheu Thai

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã trở thành lãnh đạo nữ đầu tiên của Đảng Pheu Thai.

Con gái ông Thaksin sẵn sàng tranh cử thủ tướng Thái Lan

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử năm nay.