Tag: con 14 tuổi

Con 14 tuổi có thể nhận nhà bố mẹ tặng cho không?

Con mới 14 tuổi, cha mẹ muốn tặng nhà cho con, vậy thủ tục tặng cho được thực hiện như thế nào?